Không
Màu đỏ Màu xanh CodeVn.Net
Imgur Flickr
Công cụ upload ảnh
  • Ảnh của bạn không được nặng quá 5mb.
  • Bạn có thể chọn nhiều file ảnh để upload cùng một lúc.
  • Bạn có quyền lựa chọn đóng dấu vào ảnh hay không.
  • Công cụ này không thể upload được ảnh động .gif
  • Bạn có thể chọn nhiều server upload ảnh, bạn nên chọn Imgur hay Flickr.
  • Nếu ảnh của bạn có kích thước lớn, vui lòng chọn điều chỉnh lại kích thước.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Facebook:

Follow me on Facebook